Disclaimer voor www.supermatique.com

SuperMatique (Kamer van Koophandel: 24452802 handelend onder de naam van Wieneke van Gemeren), hierna te noemen SuperMatique, verleent u hierbij toegang tot www.supermatique.com (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

SuperMatique behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

SuperMatique spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SuperMatique.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met SuperMatique. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SuperMatique nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.