Privacy policy

Privacyverklaring SuperMatique

Via de webwinkel www.supermatique.com worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Voor SuperMatique is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. SuperMatique is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 Augustus 2021

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel je onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de WBP. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:

– NAW gegevens

– Telefoonnummer

– Factuuradres

– Email adres

– Betalingsgegevens

Er zijn meerdere beveiligde betalingsopties beschikbaar tijdens het afrekenen, zoals iDeal en PayPal.  Ook kun je desgewenst kiezen voor een bankoverschrijving.

Contactformulier

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen hiervoor de volgende gegevens:

– NAW gegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Wij kunnen contact met je opnemen voor commerciële doeleinden:

– per post

– per mail

– via sociale media

Registreren

Je kunt er voor kiezen om je op onze website te laten registreren. Na registratie bewaren wij via de door jouw gekozen gebruikersnaam de door jouw opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten die je bij ons hebt afgenomen.

Wij zullen de aan jou gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om je te kunnen registreren op onze website, vragen wij je de volgende gegevens:

– NAW gegevens

– telefoonnummer

– e-mailadres

– betaalgegevens

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, voor zover niet noodzakelijk voor het leveren van het product dat je via onze website hebt gekocht.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken om onze website te optimaliseren.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kunt je te allen tijde contact met ons opnemen.

Bewaartermijn van uw gegevens

Je gegevens worden gedurende 7 jaar bewaard. Deze termijn hanteren wij omdat wij verplicht zijn om 7 jaar administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na een termijn van 7 jaar worden je gegevens automatisch verwijderd.